https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=E6MC9GG9X36TN http://www.arpcc.ro/petitii 
 


Misiune | Viziune | Manifest | Inspirație | Iniţiative | Realizări | Petiţii

Am creat o serie de manuale şi culegeri legislative pentru uzul specialiştilor și al părinţilor. Colaborăm cu CSM, Ministerul Justiţiei, DGPC și UNICEF pentru îmbunătățirea legislației din domeniul protecției drepturilor copilului. Colaborăm cu instanţele din România pentru a întocmi o culegere de bune practici jurisprudențiale privind aplicarea autorității părintești comune. Lucrăm de asemenea cu Ministerul Public pentru unificarea jurisprudenţei legate de exercitarea autorităţii părinteşti în jurul celor mai bune practici identificate în cursul dialogului cu instanţele. Nu în ultimul rând am tradus și pus la dispoziția specialiștilor sute de articole și studii de referință privitoare la autoritatea părintească. Nu în ultimul rând, sprijinim Federația Colibri în calitate de vicepreședinte, în munca de lobby cu Comisia Europeană și Consiliul Europei.

 Realizări importante: 
  • Culegerea de jurisprudenţă privitoare la implementarea corectă a custodiei comune
  • Sute de traduceri din engleză și franceză în biblioteca ARPCC
  • Broșuri de popularizare a noțiunilor cu care operează custodia comună
  • Recursul in interesul legii privind unificarea aplicării în timp a noului cod civil (Decizia nr. 4/2013 a ÎCDCSJ a României)
  • Adoptarea Legii 257/2013 de modificare a Legii 272/2004, foarte multe din paragrafele introduse sunt inițiate de către ARPCC. O singură prevedere, salvează zeci de mii de copii și părinți anual, în a pierde  legătura unul cu altul prin imposibilitatea legală ca un părinte să renunțe la autoritatea părintească 
  • Recunoașterea alienării părintești ca violență împotriva copiilor, de către Ccorpul psihologilor din România, la data de 1 februarie 2016 în urma unui efort de popularizare de mai bine de 7 (șapte ani) din partea ARPCC. România este prima țară din Uniunea Europeamă și a patra la nivel mondial care a recunoscut alienarea părintească ca violență psihologică gravă / abuz emoțional grav asupra copilului și care pune la dispoziția autorităților un corp profesional capabil să depisteze alienarea și sa propună un plan de acțiune de combatere.
  • Recursul în interesul legii nr. 4/2013  promovat la Înalta Curte de Casație și Justiție privitor la aplicarea în timp a prevederilor noului cod civil. Acest recurs a unificat juridprudența națională privind aplicarea în timp a prevederilor noului cod civil.
  • Rezolutia Consiliului Europei nr 2079/2015 ca încununare a efortului de lobby facut de către ARPCC (care joacă rolul de vicepreședinte și respectiv de secreta in această federație) împreună cu organizatiile similare din Luxemburg și Italia. Consultați aici Raportul explicativ privind Rezolutia 2079/2015 la redactarea căruia ARPCC a contribuit masiv punând la dispoziția raportorului materiale (studii științifice și statistici) de calitate 


"The reasonable man adapts himself to the world. The unreasonable man persists in trying to adapt the world to himself. Therefore all progress depends on the unreasonable man" --- George Bernard Shaw


The fruit of silence is prayer, the fruit of prayer is faith, the fruit of faith is love, the fruit of love is service, the fruit of service is peace.”  Mother Teresa