Culegerea de jurisprudenţă privitoare la implementarea corectă a custodiei comune

Sute de traduceri din engleză și franceză în biblioteca ARPCC

Broșuri de popularizare a noțiunilor cu care operează custodia comună

Raportul detaliat de activitate pentru anul 2012 se poate descărca de aici
Recursul in interesul legii privind unificarea aplicării în timp a noului cod civil (Decizia nr. 4/2013 a ÎCDCSJ a României)

Adoptarea Legii 257/2013 de modificare a Legii 272/2004, foarte multe din paragrafele introduse sunt inițiate de către ARPCC

Recunoașterea alienării părintești ca violență împotriva copiilor, de către corpul psihologilor din RomâniaRaport de activitate pentru anul 2014 (în curs de realizare [ngo1339])