Culegerea de jurisprudenţă privitoare la implementarea corectă a custodiei comune

Sute de traduceri din engleză și franceză în biblioteca ARPCC

Broșuri de popularizare a noțiunilor cu care operează custodia comună

Raportul detaliat de activitate pentru anul 2012 se poate descărca de aici
Recursul in interesul legii privind unificarea aplicării în timp a noului cod civil (Decizia nr. 4/2013 a ÎCDCSJ a României)

Adoptarea Legii 257/2013 de modificare a Legii 272/2004, foarte multe din paragrafele introduse sunt inițiate de către ARPCC

Recunoașterea alienării părintești ca violență împotriva copiilor, de către corpul psihologilor din RomâniaRezolutia Consiliului Europei nr 2079/2015 ca încununare a efortului de lobby facut de către ARPCC împreună cu organizatiile similare din Luxemburg și Italia