Recomandări Planul Parental
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=E6MC9GG9X36TN http://www.arpcc.ro/petitii 
 


Ținând cont de vidul de jurisprudență apărut ca urmare a intrării în vigoare a Noului Cod Civil, în cursul anului 2012 Asociația își propune să emită o serie de recomandări privitoare la modul de interpretare al prevederilor noului cod civil, coroborate cu legea 272/2004, cu convențiile internaționale la care România este parte, cu practica CEDO în materia încredințării minorilor și cu jurisprudența țărilor mai avansate în implementarea ideii de custodie comună. 
Considerăm că recomandările emise de asociația noastră pot fi utile mediatorilor, avocaților, grefierilor, notarilor, judecătorilor dar și psihologilor, specialiștilor direcțiilor generale de asistență socială precum și reprezentanților autorităților tutelare de pe lângă primării și încurajăm pe aceștia să le urmeze sau, dacă consideră că nu pot subscrie la ele, să ne contacteze pentru a reconcilia și a putea să reconciliem aceste puncte de vedere, spre beneficiul întregii comunități.

Recomandările sunt bazate pe studii realizate de către specialiștii asociației noastre pe parcursul a trei ani de zile, în care au fost cercetate bunele practici în domeniu din străinătate. Propunerile sunt coerente cu cercetările psihologice cele mai avansate relativ la psihologia copilului ce trece prin experiența separării și modul în care trebuie restructurate relațiile de familie, încât să ofere o protecție eficientă minorului.

Pentru feedback cu privire la opiniile extrajudiciare emise de către asociația noastră puteți să ne contactați utilizând formularul de aici . De asemenea, specialiștii din afara asociației care doresc să exprime susținerea cu privire la aceste opinii îi rugăm să ne contacteze utilizând formularele de aici

Recomandarea nr. 1 privind dimensionarea programului de legături personale dintre copil și părintele nerezident (situația în care cei doi părinți locuiesc în aceeași localitate sau în localităţile situate la mai puţin de o oră distanţă de mers)
Recomandarea nr. 2 privind dimensionarea programului de legături personale  dintre copil și părintele nerezident (situația în care cei doi părinți locuiesc în  localități diferite, situate la mai mult de o oră distanță și mai puțin de două ore distanță) [ngo617]
Recomandarea nr. 3 privind dimensionarea programului de legături personale dintre copil și părintele nerezident (situația în care cei doi părinți locuiesc în localități diferite, situate la mai mult de două ore distanță) [ngo617]
Recomandarea nr. 4 privind dimensionarea programului de legături personale dintre copil și părintele nerezident (situația în care cei doi părinți locuiesc în state diferite) [ngo617]
Recomandarea nr. 5 privind utilizarea planului parental minimal în procesul medierii

Declarația de bune intenţii a părintelui - declarație pe care instanța (și notarii) ar trebui să o ceară ambilor părinți, să o citească și să o semneze ca parte a procesului de stabilire a locuinței copilului înainte de emiterea unei sentințe în acest sens (sau respectiv înainte de autentificarea acordului notarial). 
Recomandare privind aranjamentele parentale post-separare (linii directoare propuse de către Institutul European cu privire la Interesul Superior al Copilului și susținute de către ARPCC)