Ținând cont de vidul de jurisprudență apărut ca urmare a intrării în vigoare a Noului Cod Civil, în cursul anului 2012 Asociația își propune să emită o serie de recomandări privitoare la modul de interpretare al prevederilor noului cod civil, coroborate cu legea 272/2004, cu convențiile internaționale la care România este parte, cu practica CEDO în materia încredințării minorilor și cu jurisprudența țărilor mai avansate în implementarea ideii de custodie comună. 

Considerăm că recomandările emise de asociația noastră pot fi utile mediatorilor, avocaților, grefierilor, notarilor, judecătorilor dar și psihologilor, specialiștilor direcțiilor generale de asistență socială precum și reprezentanților autorităților tutelare de pe lângă primării și încurajăm pe aceștia să le urmeze sau, dacă consideră că nu pot subscrie la ele, să ne contacteze pentru a reconcilia și a putea să reconciliem aceste puncte de vedere, spre beneficiul întregii comunități.

Recomandările sunt bazate pe studii realizate dtimp de 20 de ani în zeci de state, pe mii și zeci de mii de familii, situate în toate posibilele aranjamente custodiale. Conform acestor studii, sub 33% timp parental petrecut de copil cu părintele nerezident și familia extinsă din partea acestuia, apar daune asupra bunăstării copilului. Cele mai importante studii pot fi consultate (majoritatea traduse) la adresa web sharedcustody.eu/research

  • Recomandarea nr. 1 privind dimensionarea programului de legături personale în situația în care cei doi părinți locuiesc în aceeași localitate ori în localităţile situate la mai puţin de o oră distanţă de mers.
  • Recomandarea nr. 2 privind dimensionarea programului de legături personale în care cei doi părinți locuiesc în localități diferite, situate la mai mult de o oră distanță și mai puțin de trei ore distanță) [ngo617]
  • Recomandarea nr. 3 privind dimensionarea programului de legături personale în situația în care cei doi părinți locuiesc în localități diferite, situate la mai mult de două ore distanță) [ngo617]
  • Recomandarea nr. 4 privind dimensionarea programului de legături personale în situația în care cei doi părinți locuiesc în state diferite [ngo617]
  • Recomandarea nr. 5 privind utilizarea planului parental minimal în procesul medierii [ngo3511]
  • Declarația de bune intenţii a părintelui - declarație pe care instanța (și notarii) ar trebui să o ceară ambilor părinți, să o citească și să o semneze ca parte a procesului de stabilire a locuinței copilului înainte de emiterea unei sentințe în acest sens (sau respectiv înainte de autentificarea acordului notarial). 
  • Principiul Călăuzitor pe care, recomandăm părinților să îl citească, să îl semneze și să îl depună instanțelor or mediatorului în prima ședință a procesului de divor pe cale notarială sau judiciară
  • Recomandare privind aranjamentele parentale post-separare (linii directoare propuse de către Institutul European cu privire la Interesul Superior al Copilului și susținute de către ARPCC)