https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=E6MC9GG9X36TN http://www.arpcc.ro/petitii 
 


Recomandări | Plan Parental | Locuinta copilului | Pensia de întreţinere | Legături personale

ARPCC consideră că pensia de întreţinere în natură este unul dintre fundamentele autorităţii parentale comune. În fapt legiuitorul a numit pensia în natură ca primă opţiune (regulă) în cazul în care părinții se separă. Cu toate acestea încă multe instanțe, în mod greșit, refuză părinţilor nerezidenţi această modalitate de plată invocând motive inexistente în lege (de pilă existenţa anumitor disensiuni între părinţi probate chiar prin faptul că părintele respectiv cere să se achite în natură de obligaţia de întreţinere)
 Jurisprudenţă (pensia în natură): 

- Decizie "de îndrumare" CA București aici
- Hotărâre Judecătorie ambii părinți plătesc pensie aici
- Alte hotărâri aici


 Articole Iurispedia: 


 Doctrină nouă (pensia în natură): 

- Obligaţia de întreţinere - av. drd. Cătălin Oroviceanu
- Obligaţia de întreţinere - av. Secoşan Ferdinand Manualele ARPCC (pensia în natură):