ARPCC consideră ca fiind de extremă importanță utilizarea unor criterii obiective de stabilire a locuinței minorului care să fie transparente justițiabililor și avocaților lor. În acest sens ARPCC a reușit să convingă legiuitorul să introducă în lege criteriile enumerate la art. 21 din Legea 272/2004. Criteriile ar trebui să favorizeze părintele mai dispus spre conciliere, de pildă, conform principiului californian statuat la literele (a) și (b). Studiile științifice și legislația internațională recomandă o veritabilă prezumție de locuință alternantă pentru copil (minim 33% timp parental petrecut în grija fiecărui părinte) în situația în care nimic din legislația națională nu interzice astfel de programe de legături personale de minim 33% din timp). Cu toate aceastea, practica judecătoreasă nu a „rezonat” încă la acest deziderat. 

Definiția Custodiei Comune Fizice conform jurisprudenţei Canadiene: "Potrivit  liniilor directoare asupra pensiilor alimentare pentru copii stabilite în 1997, guvernul federal definește custodia comună astfel : ”un copil locuiește în două locuințe, și petrece cel puțin 40% din timp în ce-a de-a doua” (Ministerul canadian al Justiției, 1997)"  (conform documentului de aici: FR / RO)