Dictionar | Locuinta copilului | Pensia de întreţinere | Legături personale
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=E6MC9GG9X36TN http://www.arpcc.ro/petitii 
 ARPCC consideră ca fiind de extremă importanță utilizarea unor criterii obiective de stabilire a locuinței minorului care să fie transparente justițiabililor și avocaților lor. În acest sens ARPCC a reușit să convingă legiuitorul să introducă în lege criteriile enumerate la art. 21 din Legea 272/2004. Criteriile ar trebui să favorizeze părintele mai dispus spre conciliere, de pildă, conform principiului californian statuat la literele (a) și (b). Studiile științifice și legislația internațională recomandă o veritabilă prezumție de locuință alternantă pentru copil (minim 33% timp parental petrecut în grija fiecărui părinte) în situația în care nimic din legislația națională nu interzice astfel de programe de legături personale de minim 33% din timp). Cu toate aceastea, practica judecătoreasă nu a „rezonat” încă la acest deziderat.