lex‎ > ‎

84 - Recomandarea R (84) 4 a CoE privitoare la responsabilitatea părintească

Recomandarea R (84) 4 cu privire la responsabilitatea părintească  -- adoptată de Comitetul Miniștrilor pe data de 28 februarie 1984 la cea de a 367-a întâlnire a Miniștrilor -- aceasta recomandare nu este obligatorie (non-binding)

Textul în limba engleză se poate descărca de aici  (caracterele pot fi ușor preluate în Word).
Textul în limba franceză se poate descărca de aici 
Traducerea în limba română realizată de CSM se găsește aici
Alte variante pot fi găsite aici

De ce este important acest document? Afirmă pentru prima dată principiul nediscriminării părinților în stabilirea interesului superior al copilului:

Orice decizie a autorităţii competente cu privire la atribuirea responsabilităţilor parentale sau modalitatea în care aceste responsabilităţi sunt exercitate trebuie să fie fondată în primul rând pe interesele copilului. Oricum, trebuie respectată egalitatea între părinţi şi să nu fie făcută nicio discriminare, mai ales pe temei de sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau socială, apartenenţă la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie.”