ARPCC Intranet

Această pagină este rezervată exclusiv membrilor și voluntarilor ARPCC. Accesul se face intranet.arpcc.ro

Grupuri ARPCC (profesioniști asociați ARPCC, nu sunt membri ori voluntari)

GRUPUL de Avocați (asistă ARPCC cu sfaturi juridice, oferă consultanță în variatele proiectele ARPCC)
GRUPUL de Psihologi (grupul militeaza pentru recunoasterea alienării părintești si este reprezentarea grupului global de studiu privind alienarea parentala)
GRUPUL de Părinți alienaț(Grupul are rol de întrajutorare, strict pe problematica alienării parenale fiind format din părinți nerezidenți, mame şi taţi )
GRUPUL de Legislaţie (grup lucrează la îmbunătățirea prevederilor legislative privitoare la protecția copilului aflat în divorț)
GRUPUL de Traducători
GRUPUL de Suport (grupul are rol de întrajutorare) 
GRUPUL de Socializare (grupul cuprinde părinții din București care sunt interesați de activităţi cu copii în weekend sau în vacanțe) 

Plutoane ARPCC (sunt membri sau voluntari ARPCC)
ARPCC Newsletter ( Această echipă se ocupă de transmiterea newsletter-ului către grupurile țintă si postarea lor pe blog ) 
ARPCC Autori Membri echipei ce crează anumite articole pe baza traducerilor realizate de traducătorii A.R.P.C.C )
ARPCC Editori Această echipă se ocupă de machetarea documentelor ARPCC,  în special a documentelor care fac partre din biblioteca ARPCC )
ARPCC Jurisprudență (se ocupă de identificarea și obținerea, anonimizarea si publicarea de jurisprudenă relevantă privitoare la custodia comuna)
ARPCC Lobby (se implică în acțiuni ce vizează lobby-ul cu organizatiile statului roman pentru promovarea ideilor custodiei comune in legislatia din România)
ARPCC Contabilitate (se asigură că țin la zi contabilitatea asociației și că înregistrările contaile respectă legislația în domeniu )
ARPCC Resurse Umane (se se implică în recrutarea, educarea şi motivarea voluntarilor pentru a lucra pentru cauza ARPCC )
ARPCC Traducători (coordonează traducerile realizate pentru uzul ARPCC de către vluntarii idn Grupul de Traducători ) 
ARPCC Informatică (lucrează la variate proiecte de natură tehnică care sprijină misiunea ARPCC ) 
ARPCC Avocati (plutonul se ocupa de procesele si eventual coordonarea grupului de avocati)