https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=E6MC9GG9X36TN 
http://www.arpcc.ro/petitii 
 

Implică-te Redirectează 2% | Redirectează 20% Donează timp | Donează bani | Sponsori

        Donațiilor de 2% pentru persoanele fizice, le corespunde varianta de 3‰ pentru persoanele juridice, concretizată printr-un contract de sponsorizare, precum este și cel ce poate fi descărcat mai jos.


        Potrivit Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare, sponsorizarea se realizează pe bază de contract încheiat în formă scrisă între sponsor și beneficiar, cu specificarea obiectului, valorii și duratei sponsorizării, precum și a drepturilor și obligațiilor parților. 

        Motivul ce face necesară încheierea contractului de sponsorizare este acela că, în esență, prin actul de sponsorizare se efectuează un transfer de proprietate asupra unor valori sau bunuri.

        Puteți descarca de aici contractul de sponsorizare cu ARPCC. Pentru întrebări vă rugăm să ne contactați la adresa contact@arpcc.ro
        În cazul unei sponsorizări constând în bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reală în momentul predării către beneficiar.


        Conform Art. 31 (4), Titlul II, din Codul Fiscal, Contribuabilii care efectuează sponsorizări sau acte de mecenat, potrivit prevederilor legii privind sponsorizarea și legii bibliotecilor, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) sunt în limita a 3‰ din cifra de afaceri;

b) nu depășesc mai 20%, din impozitul pe profit


        În continuare, iată un exemplu de calcul privind scăderea din impozitul pe profit a cheltuielilor reprezentând sponsorizarea:

        Puteți găsi aici un exemplu edificator despre cum se calculează donațiile.
https://drive.google.com/open?id=0B-iOqOKLc35PdGh6VXVMeUpkaTg