https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=E6MC9GG9X36TN http://www.arpcc.ro/petitii 
 

Despre noi Colaborări | Lobby | Echipa | Confidenţialitate Testimoniale | Organizații similare

 Declarație de confidențialitate 

ARPCC protejează informațiile personale și nu transmite sau vinde adresele de email nimănui. Datele personale sunt folosite numai în scopul pentru care asociația este creată: acela de a promova bunele practici cu privire la implicarea părinților în viața copiilor lor. Datele personale ale părinților sau judecătorilor nu sunt niciodată publicate. 

ARPCC consideră informațiile de contact ale specialiștilor de liberă practică sunt informații cu caracter public (dacă respectivul specialist le-a publicat pe internet) și prin urmare pot și trebuie să fie la dispoziția clienților potențiali. În acest sens ARPCC va menține și publica liste de specialiști împreună cu informații de localizare (județ) pentru a da posibilitatea familiilor să intre în legătură cu acești specialiști.

ARPCC își rezervă dreptul de a iniția comunicări prin e-mail cu orice avocat sau mediator a cărei adresa de e-mail este disponibilă pe internet/ Acest  specialist, are însă dreptul de intervenție cu privire la datele publicate de noi în eventualele liste de specialiști editate de către asociația noastră. De asemenea acest specialist are dreptul de a opta pentru a nu mai primi e-mail din partea asociației. 

ARPCC figurează în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 33207 pentru prelucrarea având ca scop „instruire, educare şi informare părinţi, minori, cetăţeni, justiţiabili, avocaţi, mediatori, personal din instituţii de stat şi private, donatori, sponsori, simpatizanţi ai asociaţiei”.

Colectivul ARPCC


Documente ale asociațieiLegislaţie incidentă: 

- Decizia nr. 100/2007 - stabilirea cazurilor în care nu este
  necesară notificarea prelucrării unor date cu caracter personal