Modalităţi de contact | Adresă poștală și email | Căutați ajutor | Întrebări
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=E6MC9GG9X36TN http://www.arpcc.ro/petitii 
 


Datele noastre de contact sunt mai jos:
înainte de a ne trimite mail vă rugăm  să citiți și pagina Modalități de contact

Asociația Română pentru Custodia Comună
Punct de lucru: Str. Mahmudiei, nr. 2, et. 2, camera 1
Cod poștal 820057, loc. Tulcea, jud. Tulcea, România
CIF: 30210454, nr. înreg registrul fundațiilor 39/16.05.2012,
Cont: RO49 INGB 0000 9999 0302 9242

Asociația Română pentru Custodia Comună
Punct de lucru: Str. Viscolului nr, 79
Cod poștal 062386, sector 6, București, România
CIF: 30210454, nr. înreg registrul fundațiilor 39/16.05.2012,
Cont: RO49 INGB 0000 9999 0302 9242

Asociația Română pentru Custodia Comună
„Asociaţia Română pentru Custodia Comună” figurează în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 33207 pentru prelucrarea având ca scop „instruire, educare şi informare părinţi, minori, cetăţeni, justiţiabili, avocaţi, mediatori, personal din instituţii de stat şi private, donatori, sponsori, simpatizanţi ai asociaţiei”.